Verkeersonderzoek A2 Nederweert-Eindhoven

Van 31 oktober 2016 tot en met 23 maart 2018 voert ARS T&TT in opdracht van Rijkswaterstaat een verkeersonderzoek uit naar het personenvervoer op de A2 in de richting Nederweert-Eindhoven ter hoogte van viaduct Oudebaan. De gegevens worden gebruikt voor nadere analyse van de verkeersstromen en de vervoersmotieven van weggebruikers. Doel hiervan is te komen tot maatregelen om de doorstroming op de A2 te verbeteren. Tevens loopt er een MIRT-onderzoek, als onderdeel van het Bereikbaarheidsprogramma Zuid-Nederland, naar de mogelijkheden om de doorstroming van de A2 op dit weggedeelte ook in de toekomst structureel te borgen. De camera’s registreren het kenteken, het passagetijdstip en de locatie van het autoverkeer. Snelheidsovertredingen worden niet geregistreerd. De registratie is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/verkeersonderzoek of bel 0800-8002.