Onderzoeken

Verkeersonderzoek A2 Nederweert-Eindhoven

Van 31 oktober 2016 tot en met 23 maart 2018 voert ARS T&TT in opdracht van Rijkswaterstaat een verkeersonderzoek uit naar het personenvervoer op de A2 in de richting Nederweert-Eindhoven ter hoogte van viaduct Oudebaan. De gegevens worden gebruikt voor nadere analyse van de verkeersstromen en de vervoersmotieven van weggebruikers. Doel hiervan is te komen tot maatregelen om de doorstroming op de A2 te verbeteren. Tevens loopt er een MIRT-onderzoek, als onderdeel van het Bereikbaarheidsprogramma Zuid-Nederland, naar de mogelijkheden om de doorstroming van de A2 op dit weggedeelte ook in de toekomst structureel te borgen. De camera’s registreren het kenteken, het passagetijdstip en de locatie van het autoverkeer. Snelheidsovertredingen worden niet geregistreerd. De registratie is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/verkeersonderzoek of bel 0800-8002. 

Spitsmijden Maastunnel

Van 1 juli 2017 tot en met eind november 2019 voert ARS transport & traffic technology namensDe Verkeersonderneming, in opdracht van de gemeente Rotterdam een verkeersonderzoek uit op de Erasmusbrug, Willemsbrug en Maastunnel. De gegevens worden gebuikt voor nadere analyse van de verkeersstromen. Doel hiervan is de bereikbaarheid van het centrum van Rotterdam te verbeteren tijdens de werkzaamheden aan de Maastunnel. De camera's registreren het kenteken, het passagetijdstip en de locatie van het verkeer. Snelheidsovertredingen worden niet geregistreerd. De registratie is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verkeersonderzoek Utrecht A12

Van 29 augustus 2016 tot en met eind maart 2017 voert ARS Traffic & Transport Technology namens Rijkswaterstaat en de Gemeente Utrecht in opdracht van de Provincie Utrecht een verkeersonderzoek uit tussen Knooppunt Oudenrijn en Knooppunt Lunetten op de A12, en op de Jutfasebrug, Bevrijdingslaan, de Meernbrug en de Nieuwegeinsebrug. De gegevens worden gebruikt voor nadere analyse van de verkeersstromen. Doel hiervan is te komen tot maatregelen om de bereikbaarheid van de regio Utrecht te verbeteren. De camera’s registreren het kenteken, het passagetijdstip en de locatie van het autoverkeer. Snelheidsovertredingen worden niet geregistreerd. De registratie is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.